Pogoji in pravila

Spletni strani raziskave REUS, ki je namenjena informiranju o Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije – REUS in sorodnih vsebinah namenih spodbujanju učinkovite rabe in obnovljivih virih energije pri končnih porabnikih.

Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta upoštevate spodaj navedene pogoje. Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se s pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

Pogoji in pravila / Raziskava REUS / Ilustracija: Branko Baćović