Raziskava REUS omogoča sprejemanje preudarnih odločitev na podlagi zanesljivih podatkov

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS je edina neodvisna kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije. Raziskavo REUS razvijata podjetje Informa Echo in interdisciplinarni tim najboljših strokovnjakov.

Raziskava energetke učinkovitosti Slovenije - REUS / Ilustracija: Branko Baćović

Glavni sofinancer raziskave REUS 2019 je Borzen / Trajnostna energija